Obchodní a dodací podmínky platné od 12.5.2014

I. Všeobecné podmínky
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.ame.cz a upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatel internetového obchodu www.ame.cz je KTS-AME, s.r.o. , K. Čapka 60, 500 02 Hradec Králové, IČO: 42194407.
Podle zákona o evidenci tržeb (EET) je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Účtenky jsou zasílány výhradně elektronicky na uvedený email v objednávce.
 
II. Objednání zboží
Každá objednávka, podaná prostřednictvím elektronického obchodu www.ame.cz, je závazná. K objednání vybraného zboží musí kupující dané zboží nejprve vložit do nákupního košíku. Dalším krokem je vyplnění povinných kontaktních údajů a poté odeslání objednávky, čímž kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky se uzavírá kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím. Údaje uvedené kupujícím v objednávce musí být pravdivé a přesné. Po obdržení objednávky prodávající zašle kupujícímu e-mailem potvrzení objednávky. Při odeslání objednaného zboží prodávající zašle kupujícímu potvrzení o odeslání emailem.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce. V případě, že se objednané zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo dojde-li k výrazné změně ceny, za kterou prodávající získává zboží od svých dodavatelů, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Změna nebo storno již provedené objednávky je možná jen po předchozí dohodě a písemném souhlasu prodávajícího a to pouze do okamžiku vyskladnění zboží ze skladu. Později uplatněné storno objednávky má za následek povinnost kupujícího uhradit prodávajícímu vzniklou škodu. Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího. Při objednávání neskladového zboží si vyhrazujeme právo na 100% zálohu.
 
 
Příjem objednávek je uskutečňován:
- e-mailem: 24 hodin denně na adrese: ame@ame.cz;
- telefonicky: Po - Pá 8 - 17 hod (pouze registrovaní zákazníci)
- osobně v prodejně - otevírací doba: Po - Pá 8 - 12 a 13 - 17
- faxem: 24 hodin denně
- písemně na naši adresu
 
Prodávající má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce v co nejkratším termínu. Pokud je zboží skladem, je objednávka expedována nejdéle do 2 pracovních dnů od přijetí. V případě, že objednané zboží není skladem, je vhodné se předem informovat o možném termínu dodání / expedice.
Objednávky se vyřizují v pořadí došlých. Přednostně jsou vyřizovány objednávky v elektronickém obchodě, následně emailové objednávky, telefonické objednávky, nakonec objednávky došlé poštou nebo faxem na adresu Prodávajícího.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávek z důvodu převahy počtu došlých objednávek vůči disponibilním zásobám zboží. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná nebo neúplná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu Kupujícího.
Pokud Kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, Prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto Kupujícího pozastavit, případně odmítnout.
 
III. Ceny, platební podmínky, fakturace
Veškeré ceny uvedené prodávajícím jsou konečné a jsou platné v okamžiku objednání zboží kupujícím. Tato konečná cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Prodávající ke každé vyřizované objednávce přiloží daňový doklad (fakturu) obsahující veškeré náležitosti včetně uvedení cen za jednotlivé položky a vyznačením DPH.
Fakturované zboží zůstává majetkem firmy KTS-AME s.r.o. až do úplného uhrazení fakturované částky. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím.
 
Způsoby úhrady objednaného a dodaného zboží:
- dobírka, za kterou je účtována cena za službu dle tarifu přepravce
- bezhotovostně bankovním převodem na základě zaslané zálohové faktury. Prodávající odešle kupujícímu objednané zboží ihned po obdržení platby (Pro platbu převodem a sledování objednávek je potřeba se v elektronickém obchodě zaregistrovat).
- platba platební kartou (VISA, MASTERCARD)
- hotově při převzetí na prodejně. Nebude-li zboží kupujícím vyzvednuto nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení prodávajícího, že je zboží rezervováno, prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit
 
IV. Způsob dodání zboží
Zboží bude odesláno službou České pošty - balík do ruky, přepravní službou GLS nebo PPL nebo vyzvednuto osobně v prodejně. Není-li možno objednávku vyexpedovat celou najednou, bude expedována po částech v závislosti na termínech dodání zboží, není-li v objednávce písemně dohodnuto jinak. Obchodní balík pošta doručuje druhý pracovní den po odeslání.
Česká poštaCena objednávky nad 4840,- Kč vč. DPH / váha do 30 Kgzdarma
Balík do rukyPlatba kartou / cena zboží do 4840,- Kč vč. DPH / váha do 30 Kg95,-
 Dobírka / cena zboží do 4840,- Kč vč. DPH / váha do 30 Kg118,-
   
   
PPLCena objednávky nad 4840,- Kč vč. DPH / váha do 30 Kgzdarma
 Platba kartou / cena zboží do 4840,- Kč vč. DPH / váha do 30 Kg105,-
 Dobírka / cena zboží do 4840,- Kč vč. DPH / váha do 30 Kg128,-
 
  
GLSCena objednávky nad 4840,- Kč vč. DPH / váha do 40 Kgzdarma
 Platba kartou / váha do 0,5 Kg /cena zboží do 4840,- Kč vč. DPH68,-
 Platba kartou / váha do 25 Kg /cena zboží do 4840,- Kč vč. DPH88,-
 Platba kartou / váha do 30 Kg /cena zboží do 4840,- Kč vč. DPH99,-
 Platba kartou / váha do 40 Kg /cena zboží do 4840,- Kč vč. DPH104,-
 Dobírka / váha do 0,5 Kg /cena zboží do 4840,- Kč vč. DPH91,-
 Dobírka / váha do 25 Kg /cena zboží do 4840,- Kč vč. DPH111,-
 Dobírka / váha do 30 Kg /cena zboží do 4840,- Kč vč. DPH122,-
 Dobírka / váha do 40 Kg /cena zboží do 4840,- Kč vč. DPH127,-
   
 Ceny jsou uvedeny včetně DPH 
 
Kupující je povinen při převzetí zkontrolovat stav doručené zásilky. V případě, že zjistí mechanické poškození obalu zásilky (pomačkaný, potrhaný, promočený), je povinen zkontrolovat stav zboží a s dopravcem sepsat protokol o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Jakékoliv pozdější reklamace vztahující se k poškození zboží při přepravě nebudou uznány!!
 
V. Záruční doba, reklamace
Záruční doba u finálních výrobků činí 24 měsíců a u náhradních dílů (náhradní díl není samostatně funkční celek) 24 měsíců a začíná běžet dnem následujícím od převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Záruční doba 24 měsíců od zakoupení se vztahuje na vady, které vzniknou prokazatelně vadou materiálu nebo výrobku. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou životnosti výrobku, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může výrobek vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Pro uznání záruky je u náhradních dílů vyžadována montáž odbornou firmou.
 
Při zjištění vady výrobku má kupující právo toto zboží reklamovat, tj. bezodkladně prodávajícímu oznámit, že převzatý výrobek vykazuje vadu a jakým způsobem se vada projevuje.
 
Kupující uplatní reklamaci u prodávajícího na adrese: KTS-AME s.r.o., oddělení reklamací, Karla Čapka 60, Hradec Králové 2, 50002. K uplatnění reklamace je nezbytné, aby kupující dodal prodávajícímu reklamované zboží, kopii nákupního dokladu, reklamační protokol (dopis) s popisem závady, kompletní korespondenční adresu, e-mail adresu, telefonem a číslem účtu pro případ vrácení kupní ceny. Pro reklamaci modulů a základních desek LCD, LED a plasma TV je nezbytně nutné vyplnění reklamačního formuláře, který je ke stažení zde Reklamační formulář. Součástí reklamace modulů a základních desek LCD, LED a plasma TV je doklad o montáži modulu odbornou servisní firmou a kopie poslední revizní zprávy antistatického pracoviště splňující EN 61 340-5-1. Pro přepravu musí být zboží dostatečně zabaleno, aby nemohlo dojít k jeho poškození. Moduly a základní desky LCD, LED a plasma TV musí být v základním antistatickém obalu, jsou-li lasery vybaveny zkratovací propojkou, tak tato musí být použita. Pokud zboží dojde poškozené vinou nedostatečného zabalení (bez použití originálního transportního obalu) nebo bez užití ochranných antistatických opatření či transportních propojek, nebude akceptováno jako reklamace. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a způsob vyřízení. Pro komunikaci bude přednostně užíván e-mail. Součástí ukončeného reklamačního řízení je potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání nebo písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 
Prodávající se zbavuje odpovědnosti za vady vzniklé:
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry údajům uvedeným v dokumentaci
- poškozením přírodními živly, či násilným poškozením
- poškozením nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami užívání
- poškozením vzniklým zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN, nebo poškozením účinky přepětí.
- nedodáním vyžadovaných podkladů.
- na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
- zasláním chybně zabaleného dílu nebo nevyužitím jeho ochranných transportních prvků.
 
V závislosti na povaze vady má kupující při uplatnění reklamace tato práva:
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu.
 
Pokud jste reklamaci projednali předem telefonicky, nebo osobně s některým naším pracovníkem, uveďte prosím jeho jméno a datum projednání. V případě vrácení kupní ceny se částka poukazuje výhradně na bankovní účet. Bude-li požadováno vrácení peněz složenkou, bude z vracené částky odečten manipulační poplatek 100,- Kč. Zboží nesprávně objednané kupujícím nelze uplatnit jako reklamaci.
 
VI. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží
Kupující, který uzavírá smlouvu za pomoci prostředků komunikace na dálku (přes internetový obchod, telefonem, faxem, atd.) má právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodů nejpozději do 14 dnů od dne převzetí zboží. Pokud se kupující rozhodne využít tohoto svého práva, je nutné zboží jakoukoliv formou doručit na adresu firmy nebo předat osobně v místě sídla firmy do 14 dnů (rozhodující je datum odeslání).
Prodávající vrátí kupujícímu nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení zaplacenou kupní cenu, od které bude odečtena částka za nejlevnější způsob dodání zboží, který byl v době nákupu aktuálně nabízen (toto neplatí v případě osobního odběru zboží). Náklady na dopravu placené zákazníkem pro vrácení zboží prodávající nenahrazuje. Prodávající může po kupujícím v oprávněných případech požadovat adekvátní finanční náhradu za vynaložené náklady spojené s uvedením zboží zpět do prodeje. Doporučujeme nepoškozený původní obal, návody k obsluze a jiné informační sdělení v originálním stavu.
Odstoupit od smlouvy nelze v případě dodávky neskladového specifického zboží na objednávku, upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá opotřebení nebo zastarání. Odstoupit od kupní smlouvy nelze v případě dodávek modulů a základních desek (hlavně pro LCD, LED a plasma TV), u kterých je porušen základní antistatický obal a v případě dílů, u kterých nelze zjistit jejich technicky bezvadný stav.
 
VII. Ochrana osobních dat
Veškeré nakládání s osobními údaji kupujícího se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Vyplněním závazné objednávky v internetovém obchodě dává kupující prodávajícímu, jakožto provozovateli internetového obchodu, společnosti KTS-AME s.r.o., svůj souhlas ke shromažďování a archivaci svých osobních údajů a o svých učiněných nákupech. Osobní údaje získané provozováním internetového obchodu v rámci uzavření kupních smluv mezi účastníky nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty, s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném pro bezproblémové doručení zboží.
Veškeré osobní údaje slouží výhradně pro interní potřeby prodávajícího a jsou považovány za přísně důvěrné. Požadované uvedení e-mailové adresy kupujícího nebo jeho telefonního čísla slouží pro potvrzení objednávky, případně pro ověření nejasností v objednaném zboží. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující má právo kdykoliv požádat prodávajícího o výmaz osobních údajů z databáze prodávajícího.
 
 
Doporučujeme
Motor magnetofonu 9V CCW levotočivý včetně mechaniky  typ EG-530AD-E9B
Cena bez DPH:
128,26 Kč
Cena s DPH:
155,19 Kč
RS3FS
Cena bez DPH:
0,97 Kč
Cena s DPH:
1,17 Kč
Výprodej
HR7094 / F36N3019 / 003301021 / PET19-31 / FBT40189 VN transformátor
Cena bez DPH:
2,42 Kč
Cena s DPH:
2,93 Kč
Patice 2x14 MDIL
Cena bez DPH:
1,82 Kč
Cena s DPH:
2,20 Kč
Doprodej
transformátor VN  10566060  kit Thomson 351757.30
Cena bez DPH:
306,13 Kč
Cena s DPH:
370,42 Kč