Bazénová chemie
Chlórová chemie má u nás svoji tradici. Naše chlórová řada je vybavena širokou škálou výrobků. Věříme, že zde najdete přípravky, které budou vyhovovat právě Vám.
 
Téměř každá voda má tzv. „chlórovou stravu“. Tím se rozumí takové množství chlóru, které je nutné, aby se zničila většina bakterií a řas, které se ve vodě nalézají a aby došlo k reakci s anorganickými sloučeninami. Pokud je „chlórová strava uspokojivá“, nachází se voda ve zdravém a čistém stavu tak dlouho, dokud není znovu znečištěna. Nadto musí být k dispozici tzv. „zbytkový chlór“, který je schopen zničit každou novou kontaminaci, která napadne vodu (bakterie, viry, řasy, nečistoty, atd.). Obsah zbytkového chlóru se měří zkušebním přístrojem.
 
Při přípravě bazénu na novou sezónu je nejdůležitější důkladná dezinfekce. Hodnota chlóru v bazénu by se měla pohybovat v oblasti 0,3–0,6 mg/l. Tato koncentrace chlóru účinně působí na řasy, bakterie a další mikroorganismy a není zdraví škodlivá. Rychle a spolehlivě jí dosáhnete použitím chlór šoku. Při tomto šokovém ošetření vody dochází k nárůstu koncentrace chlóru ve vodě. S koupáním je třeba vyčkat do sestoupení koncentrace chlóru pod přípustnou mez 1 mg/l.
 
Optimální úroveň obsahu chlóru ve vodě se udržuje pomocí pomalu rozpustných chlórových tablet nebo multifunkčních tablet, které kromě chlóru obsahují i látky, které působí proti řasám, napomáhají vyvločkování nečistot a stabilizují chlór ve vodě. Tablety se vkládají do plováku nebo dávkovače chloru. Chlórové tablety nevhazujte do bazénu, protože díky vysoké koncentraci uvolňovaného chlóru by došlo k vybělování dna bazénu. Není přípustné volně aplikovat tablety do bazénu.  Dávkování tablet je samozřejmě závislé na dalších okolnostech – teplotě vody, počasí i celkové údržbě bazénu. Množství chlóru doporučujeme měřit alespoň 1x týdně.
 
V případě používání čistě chlórových tablet je vhodné přidávat i přípravek na řasy, který působí velmi účinně proti tvorbě řas. Doporučujeme ošetřovat vodu v bazénu preventivními dávkami přípravku na řasy zejména při velmi teplém nebo naopak deštivém počasí, kdy vznikají vhodné podmínky pro růst řas. Pravidelným dávkováním přípravku na řasy tedy můžete předejít nepříjemným komplikacím, které trvají dlouho a brání v užívání bazénu