Písková filtrace bazénové vody
O vodu v bazénu je nutno se náležitě starat. Proto je nezbytným vybavením bazénu písková filtrace, která čistí bazénovou vody. Dále také skimmer, který slouží k sání vody z bazénu, a vtokové trysky, které naopak vrací přefiltrovanou vodu zpět do bazénu.
Písková filtrace je nejúčinnější formou mechanického čištění bazénové vody. Zachytává organická i anorganická znečištění a pracuje velice účinně i při dávkování koagulantu - chemikálie způsobující vysrážení velice nepatrných částic.
Kompletní písková filtrace se skládá z filtrační nádoby s pískovou náplní, čerpadla s vlasovým předfiltrem, šesticestného ventilu s manometrem. Vše je připevněno k paletě.
Díky správné konstrukci pískové filtrace se zachytávají nečistoty na povrchu filtračního písku, takže nedochází k spékání nečistot ve vnitřních vrstvách náplně. Zpětné propláchnutí je proto velice účinné a nemusí probíhat déle, než je nezbytně nutné, cca 2 - 5 min.
Stanici je možné použít pro recirkulaci vody v bazénu plaveckém, saunovém, zahradním nebo v jiných vodních nádržích, kde voda není znečištěna ropnými látkami a nepřesahuje maximální teplotu 35 oC. Pomocí nastavení šesticestného ovládacího ventilu navíc můžete používat pískovou filtraci nejen k filtraci vody, ale i k vyčerpávání bazénu, přečerpávání čisté vody a podobně.
V naší nabídce najdete kvalitní filtrační stanice TOP, které jsou vyráběny v Německu. Tyto filtrační nádoby kombinujeme s výkonnými španělskými čerpadly. Levnější variantou jsou filtrace TOP Trinidad. Oba typy pískových filtrací lze použít jako hodnotnou náhradu za pískové filtrace Brilix SP, Azur, Bilbao či ProStar.