Změkčovač
Tvrdá voda má za důsledek usazování vodního kamene v trubkách, topení, kotlích, myčkách, pračkách i jiných domácích spotřebičích, dalé také na vanách, umyvadlech či koupelnové sanitě. Odstranit tvrdost z vody lze pouze pomocí změkčovacích filtrů, které zachycují na speciální pryskyřici ionty vápníku a hořčíku.
 
Po naplnění kapacity pryskyřice je nutné obnovit její schopnost změkčovat pomocí regenerační soli. Podle požadavků dané instalace, lze čas regenerace zvolit po vyčerpání určitého objemu nebo v určitou konkrétní denní dobu. Během regenerace zařízení vodu nezměkčuje. V případě nutnosti kontinuální úpravy vody je možná duplexní varianta. Při ní změkčovací filtr obsahuje dvě nádoby s pryskyřicí, které se během regenerace střídají a zařízení tak může kontinuálně dodávat změkčenou vodu.
 
Změkčovače nabízíme buď jako kabinetové, kdy je nádoba s pryskyřicí umístěna uvnitř kabinetu s regenerační solí, nebo jako samostatné nádoby s filtračním médiem a nádobou na solný roztok.
Pro zvolení správné velikosti změkčovací stanice musíme znát tvrdost vstupní vody, požadovanou výstupní tvrdost a požadované množství upravované vody.

Filtr mechanických nečistot Cintropur 25
Filtr mechanických nečistot Cintropur 400